skip to content

Bildirge Köln Üniversitesi Senatosunun 27 Mart 2021

Boğaziçi Üniversitesi ile Dayanışma Bildirgesi

Köln Üniversitesi, kendi tarihinin bilincinde ve temel düzenine uygun olarak, kendisini bilimin bağımsızlığına adamış olup, sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir üniversitedir.

Kozmopolitliğin ve kültürlerarasılığın toplumun tüm alanlarında başarı için temel gereklilikler olduğuna inandığımız gibi, eğitim ve bilim alanındaki kurumların küresel bağlamda sosyal sorumluluk üstlenmeleri gerektiğine de inanıyoruz. Son yıllarda otoriter ve bilim karşıtı tutumlardaki artışlar göz önüne alındığında, sergilenen bu tutumun ne kadar önemli olduğu, bir kez daha anlaşılmaktadır. Köln Üniversitesi’nin bu tutumundaki temel neden, bilim ve öğretim özgürlüğünden yana olmasıdır ki bu tutum, sadece insan haklarının bir unsuru olan ifade özgürlüğü için değil, aynı zamanda uluslararası işbirliği için de bir ön koşuldur. Bu tutum aynı zamanda yüksek uluslararası ve kültürlerarası yeterliliğe ve işbirliği ortaklığına dayalı karşılıklı saygı ile de karakterize edilmektedir.

Tüm bu nedenler ışığında Köln Üniversitesi Senatosu, Türk üniversitelerinin özerkliğine yönelik geniş çaplı ihlallerden ve özellikle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki son olaylardan büyük bir endişe duymaktadır. Köln Üniversitesinin Boğaziçi Üniversitesi ile ortaklaşa çalışmaları devam etmektedir.

Köln Üniversitesi Senatosu, özellikle Boğaziçi Üniversitesi bilim insanları ve öğrencileriyle - bilhassa queer topluluğuna mensup olanlarla - dayanışmasını dile getirmektedir ve onların üniversitenin demokratik yapılarının ve özerkliğinin korunmasına ilişkin taleplerini desteklemektedir.